Copyright © 2007-2021 GIERUS Specjalistyczne Kancelarie Prawne
 

Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w naszej siedzibie
Data i miejsce wypadku
 

NOTA PRAWNA
Wszelkie informacje zawarte w naszym serwisie nie stanowią porady prawnej, a jedynie służą celom informacyjnym o usługach oferowanych przez naszą Kancelarię oraz osoby i podmioty z nami współpracujące. Zastrzegamy sobie przy tym prawo kontaktu z wybranymi osobami przesyłającymi do nas zgłoszenia dotyczące wypadków oraz oferty współpracy.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania powzięte bądź też zaniechane w oparciu o informacje zawarte w naszym serwisie internetowym. Fachowa i profesjonalna porada, dotycząca możliwości uzyskania za pośrednictwem naszej Kancelarii odszkodowania, czy też innego rodzaju świadczenia finansowego wymaga bezpośredniego kontaktu oraz szczegółowej analizy zgromadzonej dokumentacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane osobowe wysyłane do nas za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, jak również inne zebrane przez nas dane użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane zebrane przez nas drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub formularza umieszczonego w serwisie umożliwiają nam nawiązanie kontaktu z osobą zainteresowaną naszymi usługami. Osoba zainteresowana prezentowaną na stronach naszego serwisu ofertą, przesyłając nam swoje zgłoszenie, nie jest zobligowana do skorzystania z niej.

Współpracując z najlepszymi, zdajemy sobie sprawę z ponoszonej współodpowiedzialności nie tylko za własny wizerunek. O wzajemnym wizerunku stanowią powierzone naszej Kancelarii sprawy, sposób ich prowadzenia oraz ostateczny efekt.

Współpracownicy naszej Kancelarii to osoby i firmy posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzonej przez siebie działalności oraz dysponujące rozległą wiedzą z zakresu przepisów obowiązującego w tym zakresie prawa i aktualnego orzecznictwa sądowego.

PRECIUM Odszkodowania
ul. Łaska 111
98-220 Zduńska Wola
www.precium.pl 

PRECIUM Odszkodowania
ul. Rynek 8/9
68-200 Żary
www.precium.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z naszą Kancelarią, skontaktuj się z nami telefonicznie lub korespondencyjnie.

Skontaktuj się z nami:

GIERUS Specjalistyczne Kancelarie Prawne
ul. Muzealna 2/7
58-500 Jelenia Góra

tel./fax: 75 644 01 22
tel. kom.: 500 183 198

e-mail: kancelaria(MAŁPA)gierus.pl

NIP: 611-228-42-30
REGON: 020496942

Nr rachunku bankowego:  84 1140 2017 0000 4702 0649 6535

www.gierus.pl
www.odszkodowania24.pl


Wyświetl większą mapę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 logodas

Co to jest ochrona prawna?

Ochrona prawna to rodzaj ubezpieczenia, które chroni słabszego w sporach z silniejszymi (np. towarzystwami ubezpieczeniowymi, instytucjami publicznymi, czy przedsiębiorstwami o stabilnej pozycji rynkowej, które mogą pozwolić sobie na ponoszenie znacznych kosztów obsługi kancelarii prawnych, czy też długotrwałe toczenie kosztownych sporów sądowych). Ochrona Prawna D.A.S. pozwala natomiast swoim Klientom na dochodzenie przysługujących im praw bez obawy przed ponoszeniem związanych z tym kosztów np. postępowania sądowego oraz pracy adwokatów, radców prawnych i biegłych. Te bowiem finansowane są właśnie w ramach Ochrony Prawnej D.A.S.

D.A.S. - pierwszy w Europie

W roku 1928 w Berlinie założono Deutscher Automobil Schutz AG - spółkę akcyjną, która początkowo jako przedsiębiorstwo usługowe oferowała ochronę prawną właścicielom pojazdów mechanicznych, zapewniając im zabezpieczenie pod względem ekonomicznym, technicznym i prawnym. W roku 1935 D.A.S. oficjalnie uzyskał status Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Rozszerzając od roku 1954 sukcesywnie zakres proponowanej ochrony prawnej poza sferę komunikacyjną, firma nie tylko znacznie wzbogaca swoją ofertę, ale także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej wymagających Klientów, obejmując swoją ochroną już nie tylko pojazdy, ich właścicieli i pasażerów, ale również całe rodziny, grupy zawodowe, a nawet firmy. W konsekwencji została zmieniona także nazwa Spółki na D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtschutz-Versicherungs AG.

D.A.S. - pierwszy w Polsce

Od 2000 roku w Polsce działa D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Spółka jest częścią holdingu D.A.S. Rechtsschutz-Versicherungs AG i jest pierwszym towarzystwem, które zaoferowało polskim Klientom sprawdzone i opłacalne rozwiązania: Ochronę Prawną Pojazdu, Ochronę Prawną Kierowcy oraz Ochronę Prawną Rodziny.

 

Jakiego typu ochronę prawną oferuje D.A.S.?               Czytaj więcej ...

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakiego typu ochronę prawną oferuje D.A.S.?

Kompleksowa ochrona prawna całej rodziny

W ramach Ochrony Prawnej Rodziny, D.A.S. zapewnia ochronę ubezpieczonego i wszystkich członków jego rodziny (współmałżonka / partnera życiowego oraz ich dzieci do 26 roku życia):

Dodatkowo Ochrona Prawna Rodziny obejmuje:

Kto ma samochód - ma powody do objęcia się ochroną prawną w D.A.S.

D.A.S. to atrakcyjna propozycja dla każdego właściciela samochodu oraz dla kierowców i firm zatrudniających kierowców. Ochrona Prawna jest niedroga, a potencjalne korzyści ogromne. Warto mieć ochronę prawną D.A.S., dlatego, że każdemu kierowcy może zdarzyć się wypadek i każdy może mieć trudności chociażby z niesłusznie nałożonym mandatem karnym, czy uzyskaniem należnego odszkodowania.

Dlatego też poza Ochroną Prawną Rodziny, D.A.S. oferuje klientom również węższy zakres ochrony, w postaci sprawdzonej i opłacalnej ochrony prawnej związanej z użytkowaniem pojazdów. Pierwszy typ to Ochrona Prawna Pojazdu, która jest przeznaczona dla każdego właściciela samochodu, drugi rodzaj to Ochrona Prawna Kierowcy - dla kierowców pojazdów służbowych, kierowców zawodowych, firm zatrudniających kierowców. W każdej z wyżej wymienionych sytuacji kryzysowych klient D.A.S. może liczyć od początku na poradę dotyczącą danego problemu, a następnie - jeśli zaistnieje taka potrzeba i np. sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, D.A.S. zapewnia pokrycie kosztów m.in. za usługę adwokata lub radcy prawnego, opłat sądowych, czy należności biegłych powołanych przez sąd - do wysokości 30.000,00 zł. W rzeczywistości oznacza to, że klient posiadający Ochronę Prawną D.A.S. nie pozostaje bezradny w sporach dotyczących pojazdu z silniejszymi firmami, urzędami czy policją.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat Ochrony Prawnej D.A.S.?

Skontaktuj się z nami i umów na bezpłatną prezentację produktów D.A.S.

««« wstecz

Celem prewencji windykacyjnej jest dyscyplinowanie kontrahentów do regulowania płatności w terminie oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z opóźnienia zapłaty.

Sygnowanie naszą pieczęcią wystawianych dokumentów sprzedaży (faktur, rachunków, wezwań do zapłaty) oraz innych dokumentów potwierdzających wierzytelności, z których wynika zobowiązanie do zapłaty na Państwa rzecz to sprawdzone narzędzie, które powoduje, że kontrahent traktuje ten dokument priorytetowo, skłaniając się do terminowego regulowania Państwa należności, przed zobowiązaniami wobec innych wierzycieli.

Nasza pieczęć prewencyjna ostrzega, że w razie braku zapłaty w terminie, dochodzeniem należności zajmie się GIERUS Kancelaria Odszkodowawcza. Pieczęć została zaprojektowana tak, aby przyciągnąć uwagę płatnika. Czerwony kolor czcionki powoduje, że jest ona od razu widoczna. Pieczęć działa jak sygnał ostrzegający przed próbą zlekceważenia terminu płatności. Jej treść informuje również, że wierzyciel stale współpracuje z profesjonalną firmą prawniczą, specjalizującą się w dochodzeniu roszczeń finansowych oraz, że konsekwentnie i zdecydowanie będzie dochodził swoich należności.

Prewencja windykacyjna zapobiega ponadto - coraz częstszym w ostatnim czasie - działaniom tych kontrahentów, którzy dokonując zakupu towaru lub usługi z góry zakładają, że nie zapłacą lub zrobią to w ostateczności.

Wprowadzenie stałego monitorowania spływu należności jako usługi zewnętrznej, prowadzonej przez naszą Kancelarię powoduje, że możliwe staje się zastosowanie dużo szerszego, a co ważniejsze skuteczniejszego spektrum środków perswazji. Takie działania - w oczach obecnych, jak i przyszłych kontrahentów - podkreślają profesjonalizm Państwa przedsiębiorstwa w dbaniu o własną płynność finansową, co w konsekwencji gwarantuje Państwu zachowanie i podkreślenie dobrego wizerunku - tak, aby utrzymane zostały dobre kontakty handlowe z dotychczasowymi odbiorcami i nawiązane nowe z tzw. polecenia.

Istotą naszego działania w ramach prewencji windykacyjnej jest sprawne i skuteczne nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, ustalenie powodów opóźnienia płatności i perswazja w celu dokonania przez dłużnika wpłaty. Korzyści, jakie płyną z długofalowego zastosowania takich rozwiązań to przede wszystkim: poprawa rentowności Państwa przedsiębiorstwa, stabilność oraz zdolność inwestycyjna, poprawa płynności finansowej poprzez szybszy spływ Państwa należności i przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Tak zastosowana prewencja windykacyjna pozwala na bieżącą ocenę i w razie potrzeby - natychmiastową reakcję w podjęciu odpowiednich działań pełnej windykacji.

Państwa koszty zastosowania oferowanej przez naszą kancelarię prewencji windykacyjnej są niewspółmiernie niskie w porównaniu z korzyściami, jakie z niej wynikają. Opłata za korzystanie z naszej pieczęci prewencyjnej może być regulowana w cyklach miesięcznych lub rocznych (szczegóły oferty znajdują się w umowie).

Poszukujesz dodatkowej pomocy prawnej? Chcesz zasięgnąć porady a nie stać Cię na drogą wizytę u adwokata czy radcy prawnego?

Zgłoś się do nas!

W zakresie naszych usług oferujemy również doradztwo prawne, profesjonalne sporządzanie pism urzędowych i procesowych oraz konsultowanie i przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów.

Sporządzimy dla Ciebie profesjonalny:

Ceny już od 29 zł!

W wielu przypadkach osoby poszkodowane nie zdają sobie nawet sprawy z możliwości dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, bądź innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia wyrządzonych szkód, a także z wysokości realnych roszczeń z tego tytułu. W interesie ubezpieczycieli jest natomiast stworzenie - chociażby poprzez kampanie reklamowe ("stop wariatom drogowym", "oswój emocje") - powszechnej potrzeby opłacania kolejnych ubezpieczeń. Nikt nie informuje natomiast w jaki sposób - w razie potrzeby - walczyć o świadczenia wynikające z tych ubezpieczeń... Owszem, zawsze pozostaje jeszcze droga postępowania sądowego. Tyle, że nie każdego na nią stać, a sądy i wciąż jeszcze spora część kancelarii prawnych nie są skore do zwalniania poszkodowanych z kosztów sądowych, czy zaliczek na poczet zastępstwa procesowego, opinii biegłych, itp. Wówczas osoba poszkodowana jest o krok od decyzji o rezygnacji z dochodzenia swoich praw przed sądem. Podejmowana jest ona bowiem najczęściej w sytuacji, kiedy osoba poszkodowana zmuszona jest przeznaczyć zgromadzone środki pieniężne na żmudne i długotrwałe leczenie i rehabilitację skutków wypadku. W końcu wybór pomiędzy finansowaniem długotrwałej drogi sądowej, a leczeniem skutków wypadku dla większości wydaje się oczywisty - życie i zdrowie są najważniejsze. Ubezpieczyciele doskonale wiedzą o takich rozterkach poszkodowanych i bezwzględnie to wykorzystują, dążąc za wszelką cenę do tego aby odmówić wypłaty należnych świadczeń albo rażąco zaniżyć ich wysokość. Stwarzają przy tym wrażenie, że nic wielkiego się nie stało, a samo odszkodowanie przecież nie może być nadmierne.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub odwiedź nas w naszej siedzibie i sprawdź, że jesteśmy w stanie uzyskać w Twoim imieniu najwyższe odszkodowanie lub zweryfikować wysokość świadczenia już przyznanego. Spotkanie z nami nie jest dla Ciebie w żaden sposób zobowiązujące - jest przede wszystkim pomocne w uzyskaniu odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. To Ty zadecydujesz, czy powierzysz nam swoją sprawę. My zapoznamy się z Twoim problemem i krok po kroku poprowadzimy przez wszelkie formalności

Nasza pomoc świadczona jest w sposób najbardziej dogodny dla Klienta i jego potrzeb. Dlatego - jeżeli sytuacja tego wymaga - zawsze jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie, odebrać niezbędną dokumentację, a także świadczyć nasze usługi również poza siedzibą naszej Kancelarii, w miejscu wybranym przez Klienta.

Naszym celem jest wspieranie osób poszkodowanych w wypadkach. Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników i stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm. Posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego reprezentowania naszych Klientów wobec ubezpieczycieli, instytucji publicznych, jak również osób prywatnych, zarówno na drodze polubownej, jak również przed sądami. Naszym Klientom oddajemy do dyspozycji całą swoją energię, wiedzę i wieloletnie doświadczenie.
Zawsze wychodzimy z założenia, że za wyrządzoną szkodę ktoś musi odpowiedzieć. Dlatego naszym zadaniem jest przede wszystkim ustalenie najważniejszych faktów:

Ustalamy odpowiedzialnego, pomagamy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i dokładnie precyzujemy roszczenia poszkodowanego. Współpracujemy przy tym z najlepszymi rzeczoznawcami, lekarzami - specjalistami w swoich dziedzinach, jak również tłumaczami językowymi.
Mając na uwadze dobro i komfort naszego Klienta, staramy się, aby wszystkie prowadzone przez nas sprawy znalazły swój finał w postępowaniu polubownym. Jeżeli jednak sytuacja tego wymaga, nie wahamy się skierować dalszego postępowania na drogę sądową.

Znamy się na swoim zawodzie, a pomaganie ludziom daje nam ogromną satysfakcję.

Na nas możesz polegać. Jeżeli masz jakikolwiek problem prawny z ubezpieczycielem, instytucją publiczną, czy osobą prywatną, skontaktuj się z nami koniecznie. Zawsze i wszędzie gwarantujemy skuteczną i profesjonalną pomoc.

Priorytetem działalności naszej Kancelarii jest zrozumienie potrzeb Klienta - będącego najczęściej osobą poszkodowaną oraz wyjście naprzeciw jego oczekiwaniom - nie tylko w zakresie wysokości należnego zadośćuczynienia czy odszkodowania, ale również w zakresie zwykłej potrzeby wysłuchania przez drugiego człowieka, udzielenia pomocy, wsparcia i odnalezienia komfortu psychicznego po - często wyjątkowo traumatycznych - przeżyciach, związanych z wyrządzoną szkodą. Swoim działaniem dążymy do tego, aby - w razie potrzeby - Klienci samodzielnie odnaleźli naszą Kancelarię, trafili do nas z tzw. polecenia, bądź też za pośrednictwem środków reklamowych, czy ogłoszeń medialnych.

Dlatego PAMIĘTAJ, że: 

Nasza kancelaria powstała blisko 10 lat temu po to, by wspierać osoby poszkodowane i pomagać w dochodzeniu należnych im praw. Oferujemy Państwu życzliwość oraz doradztwo prawne i fachową pomoc na najwyższym poziomie, na każdym etapie postępowania.

Dlatego jeżeli:

NA PEWNO JEST KTOŚ, KTO MUSI CI ZA TO ZAPŁACIĆ...
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - POMOŻEMY CI!
BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH.

DOCHODZIMY NAJWYŻSZYCH ODSZKODOWAŃ
I WERYFIKUJEMY JUŻ PRZYZNANE!

Nasze wynagrodzenie rozliczymy wyłącznie w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia.

Odwiedź nas i przekonaj się, co możemy dla Ciebie zrobić.

Strona główna    Nota prawna
, godz. 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
 


58-500 Jelenia Góra,
ul. Muzealna 2/7
tel./fax 75 644 01 22, tel. kom. 500 183 198
e-mail: kancelaria(at)gierus.pl